Spring là gì?

- Mar 09, 2017 -

Việc sử dụng biến dạng riêng của họ để tạo ra năng lượng hoặc lưu trữ năng lượng của các bộ phận cơ khí. Chức năng chính của nó là: ① điều khiển máy móc di chuyển, chẳng hạn như động cơ đốt trong trong mùa xuân van, mùa xuân kiểm soát ly hợp và vv. ② hấp thụ năng lượng rung động và sốc, như xe ô tô, xe ô tô chạy dưới suối đệm, khớp nối vào lò xo rung và như vậy. ③ Lưu trữ và năng lượng đầu ra như là một động lực, chẳng hạn như đồng hồ và lò xo, mùa xuân trong vũ khí và như vậy. ④ Dùng làm thành phần lực, chẳng hạn như máy đo lực, cân xuân vào mùa xuân và vân vân. Tỷ lệ tải và tỷ lệ biến dạng lò xo được gọi là độ cứng lò xo, độ cứng càng lớn, càng khó khăn cho mùa xuân.

sản phẩm liên quan

  • Phụ kiện thang máy Spring
  • Mùa xuân lá
  • Mùa xuân thu hoạch
  • Common đĩa mùa xuân
  • Lò xo nén phổ biến
  • Xe phanh mùa xuân